Bouw

Het Bouwen en gebouwen moeten voldoen aan heel veel eisen als het gaat om brandveiligheid. De Woningwet, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit regelen veel, zo niet alles. En als er gebouwd of onderhoud gepleegd wordt, dan werken er vakmensen die naast hun vak ook de spelregels en risico’s van hun vak hebben geleerd. En vrijwel altijd hebben ze ook een VCA-certificering.

Maar er wordt wel gebouwd. In soms risicovolle situaties of omstandigheden. En soms ook met meerdere technische specialisten tegelijk aan systemen die verschillende brandrisico’s kennen. Dat levert gecombineerde risico’s op. En het blijft mensenwerk.

Hoevenaar Safety Services heeft Brandwachten die ervaring in de bouw hebben omdat deze er ook heeft in gewerkt.

Zij zijn naast BHV, EHBO en Blusmiddelen getraind, ook VCA-vol gecertificeerd. Bovendien spreken ze de taal van de bouw. Ze kunnen communiceren, weten vakmanschap en risico’s op waarde te schatten en hoe in te grijpen. En voor de bouw van installaties kan Hoevenaar Safety Services bovendien volledig getrainde brandwachten inzetten met First Responder en EHBO maar vooral de juiste comminucatie naar de evt. hulpdiensten.