Eerstelijns

1ste lijnsinterventie of eerstelijnsredder

Dit is de persoon of personen die al dan niet door betreding de betreder evacueert uit de besloten ruimte en/of de betreder de eerste zorgen toedient. Zorg ervoor dat het aantal eerstelijnsredders en hun middelen is afgestemd op het aantal betreders en de gevaren in de besloten ruimte! Opmerking: de van toepassing zijnde richtlijnen in België schrijven voor dat de toezichter tevens de rol van eerstelijnsredder heeft en dus ook de besloten ruimte desgvallend dient te betreden om redding uit te voeren en/of eerste zorgen toe te dienen.

Dit is niet het geval in Nederland waar de rol van eerstelijnsredder door aparte personen wordt ingevuld!. Indien het de toezichter niet is toegelaten redding uit te voeren door te betreden, dient men te beschikken over een interventieploeg die zeer snel ter plaatse kan zijn (3 min. zuurstoftekort voor de betreder kan al zorgen voor onherstelbare hersenschade).

Basisverantwoordelijkheden van eerstelijnsredder of interventieploeg: • In noodgeval de betreder evacueren uit de ruimte al dan niet door zelf te betreden (redding of evacuatie mogelijk van buiten de besloten ruimte eerder uitzonderlijk) • Voor België waar toezichter ook rol heeft van eerstelijnsredder: waarschuwt reddingsteams (2de lijnsredders) bij een noodgeval alvorens zelf te betereden • Is opgeleid en beschikt over de nodige PBM’s voor die specifieke besloten ruimte om een eerste interventie te kunnen doen.

2de lijnsinterventie of tweedelijnsredders (voor België)

Dit zijn de personen die worden gewaarschuwd en ingeschakeld door de eerstelijnsredder bij omvangrijkere en complexere reddingsoperaties (kan eventueel een externe openbare dienst zijn zoals de brandweer). Zij zorgen voor evacuatie van het slachtoffer uit de besloten ruimte en verder transport voor het toedienen van de nodige zorgen. De 2de lijns- en 1ste lijnsinterventie valt in Nederland en Frankrijk samen in de intervetieploeg gezien het de toezichter niet is toegelaten eerste redding door betreding uit te voeren.

Hoevenaar Safety Services beschikt over beide diploma’s en ervaring om uw team/brandwachten bij te staan en advies hierin te doen geven.