Rescue Emergency Team

R.E.T. Rescue Emergency Team

Rescue team

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in besloten ruimten is het een vereiste dat er maatregelen zijn getroffen om in geval van nood de werknemer(s) uit een benarde positie te kunnen bevrijden. Dit houdt in dat een bedrijf in noodsituaties over reddingsprocedures, reddings- en evacuatiemiddelen en een getrainde reddingsploeg dient te beschikken. Voor veel bedrijven is dit een te grote opgave en biedt Alert uitkomst met een volledig opgeleid en uitgerust R.E.T. die werknemers uit vrijwel alle type besloten ruimten kan redden.

Kennis en kunde

Alle R.E.T.-leden beheersen de kennis om risico’s te kunnen beoordelen en maatregelen te treffen. De leden zijn uitgerust om veilig op hoogte te werken en besloten ruimten te betreden, wanneer de situatie het vereist kan dit ook in combinatie met ademlucht. Eenmaal in de ruimte worden systemen toegepast om slachtoffers te lokaliseren. De betredende teamleden zijn geschoold en uitgerust om de situatie van het slachtoffer te beoordelen en eerste hulp te bieden om erger letsel te voorkomen. In complexe besloten ruimten kunnen speciale technieken worden toegepast om het slachtoffer te verplaatsen en obstakels te overbruggen. Hiervoor worden takelsystemen en touwomleidingen gebruikt. Voor het bevrijden van het slachtoffer uit de besloten ruimte beschikt het team over een breed scala aan technieken en procedures. Hoe complex de situatie ook is het R.E.T. bevrijdt het slachtoffer in een korte tijd. Uiteraard behoren hier de juiste gasmetingen bij.

Uitrusting

Het R.E.T. beschikt over een eigen hulpverleningmateriaal. Het voertuig is uitgerust met toegangs-, reddings- en medische hulpmiddelen zoals brancards, strops, vierpoten, takels, spalken enz. Daarnaast is het R.E.T. uitgerust met gasmeters, ademluchtsets, man-down alarmtoestellen, communicatieapparatuur, verlichting en beschikken alle teamleden over een persoonlijke uitrusting voor het werken op hoogte en het betreden van besloten ruimten.