School

Brandveiligheid in het onderwijs kent een specifiek risicoprofiel. Anders dan bij gewone gebouwen ligt het risico op brand ongeveer 50 keer hoger bij onderwijsgebouwen. De oorzaken van de incidenten zijn ook specifiek. In ruim 30% van de gevallen werden branden in onderwijs gebouwen veroorzaakt door brandstichting of het spelen met vuur. Vaak onwetendheid, onachtzaamheid of onoplettendheid. Een enkele keer opzet. Maar in vrijwel alle gevallen door menselijk handelen.

Door een specifieke doelgroep.

Of het nu gaat om onderhoudswerkzaamheden of dat het gaat om een schoolfeest of een bijeenkomst. Die aanwezigheid van die specifieke doelgroep – leerlingen – is een constante. Ook al zijn die werkzaamheden zo veel mogelijk gepland in de vakanties.

Hoevenaar Safety Services Brand-veiligheidswachten zijn voor de inzet op onderwijsinstellingen dan ook niet alleen getraind op risico’s die voortkomen uit het gebruik van gebouwen of apparaten, maar ook op risico’s die voortkomen uit (jeugdig) menselijk gedrag. En het communiceren met de doelgroep. En vanzelfsprekend natuurlijk ook op de basis – BHV, EHBO First Responder en Blusmiddelen.

Heeft U ook beveiliging nodig?

En U wilt een vaste prijs?

Hoevenaar Safety Services levert ook gediplomeerde beveiliging…… dus ook voor Uw feest of onderhoud.

Kijk voor meer info op: www. HR-Security.be