Zorg

In de zorg wordt gewerkt met kwetsbare doelgroepen. Afhankelijk van het type zorginstelling is de zelfredzaamheid van patiënten groot, of juist klein. Aandacht voor veiligheid is er volop, gegeven de risico’s. Maar brandveiligheid is niet altijd herkend als grootste risico en krijgt ook niet altijd de aandacht die het verdient. Waarbij over het algemeen geldt dat de kans op een hoge impact van een ongewenste gebeurtenis groot is.

In de zorg ligt de nadruk op preventie en het werken in een BHV-organisatie. In een team. Dan moet je niet alleen weten wat het risico is van het werken met specialistische apparatuur of van dat specifieke gebouw, maar ook de interne BHV-organisatie goed kennen. Weten wie je collega’s zijn, wat het plan is, wat jouw taak in dat team is. En heel specifiek hoe je een patiënt snel, veilig en effectief kunt evacueren.

Voor inhuur van externe Hoevenaar Safety Services-Brand-veiligheidswachten voor in de zorg geldt dus een zeer specifieke instructie en voorbereiding. Op uw zorginstelling. Met uw RI&E. En uw BHV-organisatie. Maar we hebben ze ook vast getraind op EHBO, Blusmiddelen en het evacueren van patiënten die aan bed gebonden zijn. Dat scheelt tijd en geld.